Ovo je moj speakers' corner, moje salonske novine, moja radio postaja ili mini TV show, kako god shvatili. Bitno je da ja znam zašto mi služi ;)

05. 10. 2014.

À la carte

Moje dvije najbliže ženske,
naručile su: nedjeljni asketski ručak.
I dobile su ga.
Međutim, najele smo se, unatoč jednostavnosti.
A, onda se dovršavalo popodne
i nasjedala je večer na palme.
Kako je padao mrak,
postajala sam sve snuždenija.
Sada sam kompletirana u tom nastojanju.
Divota da je sutra opet jedan novi divan dan!

Nema komentara:

Objavi komentar

link within

Related Posts with Thumbnails