Ovo je moj speakers' corner, moje salonske novine, moja radio postaja ili mini TV show, kako god shvatili. Bitno je da ja znam zašto mi služi ;)

10. 04. 2014.

JEAN SHIN - odabrala AndreA A

Sound WaveTEXTile
image of artwork
image of artwork
Wishing Well
image of artwork
image of artwork
image of artwork
image of artwork
Glass Block (Tacoma)


Alterations
image of artwork
image of artwork

Carte Blanche ConstructionsChance City
image of artwork
image of artwork
image of artwork
Worn Soles
image of artwork


Chemical Balance
Jean Shin: Lost Vista
Jean Shin: Lost Vista
Lost Vista
image of artwork
image of artwork
Penumbra
image of artwork
image of artwork
Lost and Found (Single Socks)
image of artwork
image of artwork
image of artwork
Safety Net

via here

Nema komentara:

Objavi komentar

link within

Related Posts with Thumbnails