Ovo je moj speakers' corner, moje salonske novine, moja radio postaja ili mini TV show, kako god shvatili. Bitno je da ja znam zašto mi služi ;)

28. 06. 2017.

Salonska izložba: Ruud van Empel. I obavezno pitanje dana, baš kao svaki dan.


Srijeda je neki dan 
ni amo ni tamo.
Iako je dobar.
Srijedom meni nikada nije neka naročita kulminacija.
I zato samo iležerna zložba u Salonu.
Danas intenzivno razmišljam o vlastitoj budućnosti.
I zato sam,
u ovom kratkom vremenu 
dok sam kući,
zauzeta.

Pitanje dana za vas:

"Kako sebe vidite za tri godine?"

Kad se ugledate 
u okruženju 
i u stanju 
za koje pretpostavljate 
da će biti 
na snazi,
uz drugi gutljaj 
popodnevne kave
ili ledenog soka od ananasa,
odgovorite i na potpitanje:

"I? Jeste li u tom prizoru sretni, zadovoljni, inspirirani, puni energije za iduće tri godine?"

Možete pauzirati, dok odgovorite 
na pitanja dana,
možete i prileći 
na otoman
i to poprijeko,
buljeći u strop,
s rukama izad potiljka.
Ukradite sitnu pauzu od ovog dana,
moglo bi biti korisno,
kako bi se pitanje usjeklo u vas,
pa da ga postavljate češće 
narednih tjedana.

Nakon toga se pridignite,
kliknite na glazbenu pozadinu
i pogledajte izložbicu.
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE
via HERE

Nema komentara:

Objavi komentar

link within

Related Posts with Thumbnails